Általános szerződési feltételek

Köszönjük, hogy a PartyLite termékeit választotta.A fizetést kétféle módon végezheti el: Bankkártyával vagy banki átutalással a Pure Luxury s.r.o. nak. Az árút csak a számlaösszeg megérkezése után küldjük ki. Amit a rendeléstől számított 2-3 napon belül kell kifizetni. A PartyLite s.r.o. vállalja, hogy ha az árút nem kapja meg 30 napon belül, visszatéríti az összeget, vagy igény szerint jóváírást kérhet.

A szerződés kötése a 269 es paragrafus 2. bekezdés a kereskedelmi törvénykönyv (törvény.szám. 513/1991 Zb.) alapján történik. A felek között:

PartyLite s.r.o. székhely Cercanská 2053/18, 140 00 Praha 4, Ceska Repuplika, ICO: 246 91 658, beírva a kereskedelmi regiszterbe: Mestského súdu Praha, részleg C, részlegszáma 166474 (továbbiakban mint cég). Szlovákiában közvetítve: PartyLite s.r.o.- szervezési egység, székhelye: Cintorínska 7, Bratislava 811 08, Slovenska Republika. Postázási cím: Karadzicova ulica 8/A Bratislava, Slovenska Republika, Postai irányítószám: 821 08 ICO: 45 651 388 beírva a kereskedelmi regiszterbe járási bíróság Pozsony, részleg Po, betéti szám 1869/B képviselője: a szervezési részleg vezetője, vagy meghatalmazottja. Magyarországi képviselője Pure Luxury s.r.o. cím: Podzahradna 1 A/ 1-2 irányító szám: 94504 Komarno-Nova Straz. ICO: 44520778 beírva a kereskedelmi regiszterbe, járási bíróság Komarno és a fent említett tanácsadók között.

ELŐSZÓ

A tanácsadó ezennel kijelenti, hogy mint önálló üzletkötő mielött a termékek eladását megkezdi, bebiztosítja a megfelelő vállalkozói engedélyeket beszerzi, és azok másolatát a cég számára elküldi. Ezen együttműködési szerződés aláírásával (továbbiakban mint „ szerződés”) a tnácsadó kötelezi magát, hogy a független tanácsadói tevékenységét ezen szerződés alapján végzi. A cég termékeinek eladását ( ugynevezett. bármilyen PARTYLITE márka termék, továbbiakban mint termékek) harmadik személy számára ( továbiakban mint „ vásárló” ) csakis direkt értékesítében, vagy olyan értékesítési módon, amelyet a cég engedélyez értékesíti.

I. SZOLGÁLTATÁSOK

1.1. A tanácsadó felhatalmazva van a termékek eladására a jelen szerződés feltételeinek betartása mellett, valamint a Consultant Manual ( magyarul: tanácsadói kézikönyv), alapján amelyre ez a szerződés vonatkozik. A törvényszám 102/2014 a felhasználó védelem termékvásárlás vagy szolgáltatás nyújtása esetén, amely távúton törénő vagy üzlethelységen kívüli értékesítést jelent amely az Etikai Kódexben foglaltakra vonatkozik. Az etikai kódexet a ZPP-Zdruzenie Priameho Predaja ( Direkt Értékesítők Szövetsége) dolgozta ki és adta ki. A cégünk a direkt értékesítők szövetségének tagja ezért az Etikai Kódex betartása kötelező. A Tanácsadói Kézikönyv és a kereseti táblázat a szerződés részét képezik, mint szerződési dokumentáció vonatkozik a cégre és a tanácsadóra is egyaránt. A tanácsadó beleegyezik, hogy változtathat a Tanácsadói Kézikönyvön vagy a kereseti táblázaton amelyben kötelezi a céget, hogy ezekről a tanácsadóit 30 napon belül értesíti. Az így megváltozott Tanácsadói Kézikönyv vagy Profit Plan ( kereseti táblázat) mindkét fél számára érvényesek. A tanácsadó kijelenti, hogy minden információt megkapott a feltételekről, jogokról és kötelességeiről amelyek a Tanácsadói Kézikönyben és a kereseti táblázatban leírva van. A cég tudatában van a kötelezettségeinek amely a törvénykönyv 102/2014 alapján az Etikai Kódexben foglalva van és kötelezi magát annak betartására. A tanácsadó bármikor betekintést nyerhet az aktuális és kötelező, Tanácsadói Kézikönybe és kereseti táblázatba amely a cég hivatalos weboldalán: http://legal.Partylite.sk és vagy http://legal.Partylitehungary.com

1.2. A tanácsadó a cég termékeit egyenesen a vásárló részére értékesíti. A tanácsadó és a termékeket saját illetve vásárlói részére a cégtől kedvezményes illetve nagyker áron a fent említett tanácsadók között. vásárolja. A cég csak akkor köteles a termékeket átadni miután azoknak az értéke megfizetésre került.

1.3. A tanácsadó kijelenti, hogy önálló kereskedő, hogy a saját módszereievel dolgozik és kötelezi magát arra, hogy használja a cég irányelveit, ami a termékek bemutatását ami az akciókat, versenyeket és más bemutató anyagokat jelent. A tanácsadó kijelenti, a vásárlóival szemben, hogy független tanácsadó és nem a cég alkalmazottja és nem a cég képviselője, így a cég nem kötelezhető semmilyen szociális, társadalombiztosítási vagy adóügyi járulékok fizetésére.

1.4. A tanácsadó egyetért azzal, hogy a termék eladásával kapcsolatos észrevételeiért, tanácsaiért és koncepcióiért nem támaszt anyagi követelést a cég felé, hacsak azok írásos formában másképp, rögzítésre nem kerültek.

1.5. A tanácsadónak semilyen térítésre nincs jogosultsága amelyek a termék éetékesítés kapcsán keletkeznek.

II. RENDELÉS

2.1. A szerződés aláírását követően mindkét fél részéről, a cég kötelezi magát, hogy a tanácsadó részére belső adminisztrációs oldalt hoz létre amelyen archiválja a rendeléseket. A tanácsadó kötelezi magát elküldeni az összes rendelést elküldeni a céghez valamint köteles a rendelés értékénél a nagykereskedelmi árat megfizetni 3 napon belül.

2.2. A cég kötelezi magát a tanácsadó részére bónuszokat és jutalmakat kifizetni a kereseti tervben foglaltak alapján (Profit Plan).

2.3. A cég nem vállalja a felelőséget a nem rendesen, olvashatatlan vagy részlegesen kitöltöt vagy hibás rendelésekért.

2.4. A cég köteles a hibás termékek cseréjére.

III. LOGÓ ÉS NÉVHASZNÁLAT

3.1. A tanácsadó felhatalmazást kap a „PartyLite” név és logó használatára amíg a szerződése a céggel tart. A logó és név védett márka a cég tulajdona és csak abban az esetben használhatja ha a cég azt előzetesen írásban engedélyezte abban az esetben ha ez a szerződés megszűnik azonnali hatállyal és bármilyen tárgykörben megszűnik annak használati joga.

IV. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

4.1. A cég kötelezi magát arra, hogy eleget tesz az összes ide vonatkozó jogszabálynak amely a személyes adatok védelméről szól. A tanácsadó aláírásával elismeri és egyetért, hogy a céggel való szerződés során a cég felhasználja az ő személyes adatait céges dokumentációhoz a cég kereskedelmi tevékenységéhez amíg a szerződés a két fél között tart. Ezek a céges dokumentációk: bónuszok és juttatások, könyvelés, eladás és üzletfejlesztés, céges hírek, prémiumok, valamint a hivatalos és a törvényes követeléseknek eleget téve. A tanácsadó az aláírásával elismeri és beleegyezését adja, hogy a cég a személyes adatait a cégcsoporton belül akár külföldön is felhasználhatja. A tanácsadó beleegyezését adja, hogy a cég az e-mail címére céges információkat küldjön. A cég kötelezi magát arra, hogy csakis a céggel kapcsolatos kereskedelmi információkat küld. A cég kötelezi magát, hogy a szerződésben foglaltak amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak azok az Európai Unio általános előírásainak megfelel. A tanácsadó elfogadja és egyet ért abban, hogy a cég az így kapott személyes adatokat tovább adhatja más országoknak is amelyek nem az Európai Unió tagjai. A tanácsadó ebben a szerződésben egyetért a céggel valamint beleegyezik abba, hogy az adatait a céggel szerződésben álló cégpartnereknek tovább adhatja amelynek időtartama egészen a szerződés végéig tart. A tanácsadó beleegyezését adja, hogy a szerződés bontásától számítva a cég az adatait 1 éven keresztül haszáhatja. A tanácsadó ezt a beleegyezést megszüntetheti ha azt írásban a cég részére eljuttatja.

4.2. A tanácsadó feldolgozza az ügyfelei személyes adatait, és a tanácsadó megtesz mindent a cég technikai felületein, hogy ezeket az adatokat technikailag és biztonságilag is megfelelően védjék és kezeljék. A tanácsadó biztosítja, hogy az összes személyes adat amelyet a cég technikai felületein feldolgoz a 122/2013 törvénynek megfelelően védve legyen.

4.3. A tanácsadó mindig az ide vonatkozó törvények alapján jár el.

V. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.1. A cég bizalmas információi ( a cég által adott információk a tanácsadókról, bármilyen meghatározás nélkül és azok kapcsolatáról, a tanácsadói szponzorációk, a tanácsadók strukturájának felépítése valamint minden nemű üzleti arhiváció, beleértve a tanácsadók üzleti arhivációit is) a cég üzleti praktikái, az eladástechnika, marketing metódusok és Know How mind bizalmas információ (továbbiakban „bizalmas információ”) ezek a cég számára érzékenyek és értékesek amelyek megkövetelik a bizalmat a cég üzleti érdekében. Amennyiben a cég hozzáférést ad a bizalmas információkhoz a tanácsadó részére akkor a következők érvényesek:

a) A tanácsadó kötelezi magát bárhol és bármikor megelőzni és védeni az információk kijutását vagy más személyek részére történő hozzájutását ( legfőképp ha az a személy egy konkurens cég tagja) megtenni minden szükséges lépést, hogy ezek az információk biztonságban lehessenek. Ezeket az információkat körültekintően használja és a cég előremenetele érdekében megfelelően kezelje.

b) A tanácsadó a szerződés időtartama allatt és annak végétől 1 éven keresztül nem végez és nem is támogat semmilyen olyan tevékenységet amelynek következtében ezek a bizalmas információk sérülhetnének károsodhatnának vagy értékcsökkenést szenvedhetnének. A tanácsadó kötelezi magát egyenesen vagy közvetve, hogy semmilyen beszállító céggel nem köt szerződést és nem is kínálja neki termékeinket, akcióinkat valamint nem támogatja annak akcióit marketing tevékenységét, sem pedig konkurens direkt marketing cégét.

VI. JOGI NYILATKOZAT

6.1. Ezen szerződést aláíró semelyik fél sem ruházhatja át vagy hatalmazhat meg harmadik személyt bármilyen jogával vagy kötelezettségével amely ebből a szerződésből eredeztethető mielőtt a másik fél írásos engedélyét kérné.

VII. SZÁMLÁZÁS

7.1. A tanácsadó egyetért azzal, hogy minden egyes megrendelt termékről számlát állít ki.

7.2. A tanácsadó egyetért azzal, hogy a cég a tanácsadó nevében számlát állíhat ki a cég részére. Ezek a kiállított számlák ellenértékül szolgálnak ha a tanácsadó 30 napon belül nem fizette meg a rendelés összegét.

VIII. SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

8.1. Bármelyik szerződött fél a szerződést bármikor és bármilyen indokkal felmondhatja írásos formában és a kézbesítéskor lép hatályba.

8.2. A prémiumokat és bónuszokat amelyek a tanácsadókat illetik a szerződés bontás után is megtarthatja.

8.3. A szerződés befejeztét követően lép életbe a tanácsadó hallgatási kötelezettsége amelynek a kezdete a szerződés befejeződésétől kezdve 1 évig tart.

IX. ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

9.1. Minden értesítés és kommunikáció ami ezen szerződés alapján történik megköveteli az írásos formát amely megfelelően van kézbesítve amely lehet személyesen futárral vagy ajánlott levélként vagy faxon a másik fél által megadott címre vagy azon címre amely erre a célra van feltüntetve.

9.2. Az összes ezen szerződés kapcsán történő értesítést kézbesítettnek nevezhetünk ha azt a másik fél fizikálisan is megkapta személyes átadással vagy futártól vagy attól a naptól számítva ami az ajánlott levélen szerepel vagy az elektronikus posta visszajelzést igazoló dátumáig. Abban az esetben ha az értesítést nem kézbesítették vagy a megérkezést követően 3 napig nem vették át, is átvettnek tekintendő. Ebben az esetben a személy bejelentett lakcímére kézbesítendő vagy cég esetében a cégjegyzékben szereplő címre kézbesítendő.

X. TOVÁBBI ALAPSZABÁLYOK

10.1. Ez a szerződés és a szerződési dokumentáció képezik a megegyezést a két szerződő fél között.

10.2. Abban az esetben amikor ezen szerződés ponzjai közül valamelyik törvénytelen vagy érvénytelen vagy kivitelezhetetlen a Szlovák köztársaság törvényei szerint nincs hatással a többi szerződési pont érvényességére vagy hatályosságára. Abban az esetben amikor a szerződési pontok közül valamelyik nem érvényes de érvényessége annak tekinthető és valami ezen pontból mindkét fél részéről kihagyott lenne akkor ezek a szerződési pontok érvényességüket nyerik úgy, hogy azok mindkét fél számára érvényesek legyenek.

10.3. Minden típusú ellentét a két szerződött fél között amelynek megoldása megegyezéssel vagy más módon nem kivitelezhető a megfelelő bíroság elött mindenképp megoldást talál.

10.4. A szerződés 1.1. bekezdése alapján bárminemű változtatás kiegészítés vagy javítás csak is mindkét fél írásos beleegyezésével történhet.

10.5. Ezen szerződésre a Szlovák köztársaság törvényei az irányadóak.

ELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Bármilyen okból kifolyólag nincs teljesen megelégedve a PartyLite termékekkel forduljon az ön tanácsadójához. Ha továbbra sincs megelégedve a nyújtott szolgáltatással forduljon az info vonalhoz amely a következő: Szervezési osztály PartyLite s.r.o. 0800-601017 és vagy a Magyarországi képviselőhöz Pure Luxury s.r.o. tel.: +36 70 4088-388.

MINŐSÉGI GARANCIA

A PartyLite garantálja a minőségét az összes eladott termékének. A PartyLite kötelezi magát, hogy kicseréli a hibás vagy károsodott terméket, ez nem vonatkozik a használatból eredő károsodásra. Elegendő ha a vásárlástól számított 1 éven belül reklamációjával a PartyLite tanácsadójához fordul.

A cég minőségi és megelégedettségi garanciája nincs hatással az ön törvényi kötelezettségeire és jogaira.

A PartyLite s.r.o. tagja a Direkt Értékesítők Szövetségének (Zdruzenia Priameho Predaja, ZPP). Az etikai kódexet megtalálja a ZPP Direkt Értékesítők Szövetsége weboldalán: www.zpp.sk Bármilyen szabály megsértését az etikai kódexből jelenteni kell a ZPP weboldalán vagy a ZPP-nél személyesen. Kitétel: Magyarországra vonatkozó magyar fordítást kérje a magyarországi képviselőtől, ha bármilyen információra vagy segítségre lenne szüksége ezzel kapcsolatban.

KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI PONTOK AMELYEK KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁGRA VONATKOZNAK

I. SZOLGÁLTATÁSOK

1.2. KIEGÉSZÍTÉS Magyarországon a Pure Luxury s.r.o. képviseli a PartyLite céget, így a termékeket a tanácsadó tőle veszi nagykereskedelmi áron. Mint minden országban az árak eltérőek lehetnek. Mivel a Pure Luxury s.r.o. kizárólagos képviselője a PartyLite cégnek, így a tanácsadó elsősorban a Pure Luxury s.r.o. val szerződik. Ezen szerződés csak az eredeti szlovák szerződéssel együttesen érvényes.

1.3. KIEGÉSZÍTÉS Mivel a Pure Luxury s.r.o. csak közvetítő a PartyLite s.r.o. és a tanácsadók között, semmilyen nemű felelőséget nem vállal. Irányadóak a szerződés eredeti pontja. A Pure Luxury s.r.o. fenntartja a jogot, hogy közvetítési díjat számoljon fel amelyet http://www.partylitehungary.com weboldalon közöl.

II. RENDELÉS

2.1. KIEGÉSZÍTÉS Az ebben a pontban említett belső adminisztrációs oldal hozzáférését a Pure Luxury s.r.o. kezeli. Minden nemű kérdéssel és kéréssel forduljon a Pure Luxury s.r.o. vezetőjéhez, vagy annak megbízottjaihoz.

2.2. KIEGÉSZÍTÉS Az ebben a pontban említett bónuszok és jutalmak kifizetését szintén a Pure Luxury s.r.o. közvetítésével kérheti.

III. LOGÓ ÉS NÉVHASZNÁLAT

Magyarországon a PartyLite név és logó, minden, terméket ábrázoló fotó és PartyLite hoz kapcsolódó fotó hang és videóanyag felhasználása csakis a Pure Luxury s.r.o. írásos engedélyével lehetséges.

IV. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az összes IV es pontban felsorolt alpontok illetve a kiegészítésben csatolt XI. pont és alpontjai, a Pure Luxury s,r,o, ra is érvényesek, azzal a kitétellel, hogy mint közvetítő semmilyen felelőség nem terheli a két szerződött fél közötti kommunikáció során. A Pure Luxury s.r.o. betartja az eredeti szerződés szabályait, ugyan úgy mint a két szerződött fél. (tanácsadó és Pure Luxury s.r.o.valamint a tanácsadó és a PartyLite s.r.o.)

V. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A Pure Luxury s.r.o. fenntartja a jogot ezen titoktartási szerződés és tétel saját magára való kiterjesztésére ( ez azt jelenti, hogy V. ös pont által fesorolt alpontok ugyanúgy érvényesek a két szerződött fél Pure Luxury s.r.o. és tanácsadó között). Ezen pont megsértése jogi és kártérítési következményeket vonhat maga után.

VI. JOGI NYILATKOZAT

6.1. KIEGÉSZÍTÉS Ezen pont alól kivétel a PureLuxury s.r.o. mint kizárólagos Magyarországi közvetítője a PartyLite márka termékeinek. Ez a jogi nyilatkozat azonban vonatkozik minden szerződő félre.

VII. SZÁMLÁZÁS

Ezen pontokhoz történő kiegészítés a következő: Magyarországon a tanácsadó elsődleges szerződése a Pure Luxury s.r.o. val van, így a számlák is ettől a cégtől kerülnek kiadásra. A Pure Luxury s.r.o. nem vállal semilyen nemű felelőséget az adózásért illetve a tanácsadó számlázási technikájáért. A Pure Luxury s.r.o. közvetítési díjat számolhat fel.

VIII. KIEGÉSZÍTÉS A VIII. ÉS ALPONTJAIBAN SZEREPLŐ TÉTELEKHEZ

A szerződés felbontása elsősorban a Pure Luxury s.r.o. joga mint Magyarországi közvetítő, köteles elfogadni mindkét fél részéről történő szerződés felbontást, de azt mindig egyéni esetekben felülbírálhatja.

IX. ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

A Magyarországi összes tanácsadó céges kommunikációjáért, kizárólagosan a Pure Luxury s.r.o. felel. Ez azt jelenti, hogy az összes tanácsadó, aki Magyarországi lakcímmel rendelkezik, megbíza a Pure Luxury s.r.o.-t, hogy a Szlovákiai PartyLite s.r.o. nál, minden nemű kérdéssel, kéréssel, problémával és minden nemű kommunikációval járjon el. A Pure Luxury s.r.o. ezért a szolgáltatásért általány díjat számolhat fel.

X. TOVÁBBI ALAPSZABÁLYOK

10.1. KIEGÉSZÍTÉS Ebben az esetben az elsőrendű szerződési fél a Pure Luxury s.r.o. és a tanácsadó között van, alárendelt vagy másodrendű a tanácsadó és a PartyLite s.r.o. közötti szerződés.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS A X. PONT ALPONTJAIHOZ

A Pure Luxury s.r.o. többségében elfogadja és betartatja a PartyLite s.r.o. által kiadott tanácsadói szerződést, azonban Magyarországon ezt felülírhatja, megváltoztathatja, éa alakíthatja.Ezzel a joggal rendelkezve, kötelezi magát minden fél érdekeinek figyelembe vételére és a tanácsadókat informálja a változásokról.

ELÉGEDETTSÉGI ÉS MINŐSÉGI GARANCIA KIEGÉSZÍTÉSE

Mivel a Pure Luxury s.r.o. csak közvetítő a két szerződő fél között ( tanácsadó és PartyLite s.r.o.) így ezeket a garanciákat is csak közvetíti és azokért felelőséget nem vállal, azonban vállalja a garanciális esetek kommunikációjának lebonyolítását.

XI. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A Pure Luxury s.r.o. a XI. pont és alpontjaival egyetért és azokat betartja illetve betartatja, ezekért mint közvetítő felelőséget nem vállal, csakis a kommunikációért a két szerződő fél között ( PartyLite s.r.o. és tanácsadó) között.