Adatvédelmi irányelvek

Az új általános felülírások a személyes adatok védelmét illetően GDPR

ELŐSZÓ

Ezen szerződést kiegészítő pontok célja, hogy önt mint önálló tanácsadó (eladó) az otthonról történő eladásban (továbbiakban mint: szerződés és szerződött fél) alapján felvett és szerződött PARTYLITE s.r.o.- szervezési egység (továbbiakban mint „PARTYLITE” ) a PARTYLITE tanácsadóiért feldolgozás alá kerülő személyes adatokat amelyeket a tanácsadó szerződés keretén belül mindkét fél előnyére a PARTYLITE kezel. Ez esetben kérjük önöket, hogy gondosan olvassák át ezeket a kiegészítő pontokat.

EBBŐL KIFOLYÓLAG A SZERZŐDŐ FELEK MEGEGYEZNEK:

A szerződési pontok a következőkben kiegészülnek és megváltoznak:

A szerződésben a 11 es ponthoz hozzáadásra kerül:

11. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

11.1. A kontextusba a szerződés időtartama alatt a tanácsadó a cég számára átadhat különböző személyes adatokat potenciális vásárlók vagy házigazdák adatait amelyeket az ő saját magán tevékenysége során szerzett. Ebben az esetben a tanácsadó kezeskedik a PARTYLITE cég felé, hogy az így felhalmozott adatokat a megfelelő előírások és törvények betartása mellett történtek, és, hogy ezek a személyek adatainak átadásáról az érintettek informálva voltak. Ezen kívül a tanácsadó ha kapcsolatba szeretne lépni a PARTYLITE cég nevében a saját marketing fejlődése érdekében kijelenti, hogy ezek a személyek egyet értettek azzal (kérjük önöket, hogy tényleg csak azokat a személyeket keressék akik ezzel a marketing tevékenységgel egyetértettek).

11.2. A kontextusban a szerződés időtartama alatt a tanácsadó megváltoztathatja és feldolgozhatja az ügyfelei személyes adatait a házigazdák és más tanácsadók adatait a PARTYLITE nevében, főként azok: vezetéknevét, keresztnevét, postai címét, e-mail címét és telefon számát, a helyes kezelési adatok érdekében. A tanácsadó kötelezi magát az ilyen adatok felhalmozásánál feldolgozásánál felhasználásánál és továbbadásánál, hogy betartja az erről szóló előírásokat és törvényeket amelyekről az: EU 2016/679 törvény szól. Ezen meghatározások alapján a PARTYLITE cég és a tanácsadó megegyeznek abban, hogy a PARTYLITE cég az adatok kezelője és a tanácsadó az adatok felhasználója.

11.3. Ezzel a szerződéssel kapcsolatban az átláthatóság és a feldolgozás érdekében a tanácsadó kötelezi magát.

Főként:

a) a személyes adatok feldolgozását kizárólag a PARTYLITE cég előírásai alapján történő szolgáltatásra és szórakoztatásra használja. Ezek a tevékenységek a szerződésben feltüntetett információs politika alapján történik és amely a tanácsadók kézikönyvében szerepel-ezen személyes adatok védelme az EU által vagy a tagállama által valósul meg ahova a tanácsadó tartozik vagy ha ez másképp nincs előírva. Ebben az esetben a tanácsadó informálja a PARTYLITE céget kérelméről feldolgozáshoz, abban az esetben ha ezt a törvény nem tiltja az ilyen információkat nyilvánosságra nem hozza.

b) az ilyen információkat nem adja tovább nem adja bérbe és nem ruházza át nem beszéli meg más személlyel ( még bizalmas formában sem) semilyen személyes adatot de még csak részben sem.

c) a tanácsadó megbizonyosodik arról, hogy a felhatalmazó személy tudatában van annak, hogy az ő adatait bizalmasan kezelik.

d) biztosítani a felhatalmazó személyt arról, hogy az ő személyes adatait feldolgozó személy is az adatait bizalmasan kezeli.

e) megtenni minden biztonsági intézkedést amelyet az ide vonatkozó előírások megkövetelnek, főként a 32. bekezdés az EU 2016/679 törvényben, a cél bebiztosítani a legmagasabb biztonsági intézkedést, a leg minimálisabb kockázatot legfőképpen bebiztosítani, hogy a személyes véletlenül vagy illegálisan nem sérülnek károsodnak vagy elvesznek vagy nem megfelelő kezekbe kerülnek.

f) minél hamarabb informálni a PARTYLITE céget minden személyes adat megsértésénél, de legkésőbb 24 órán belül amikor az ilyen szabály sértésről tudomást szerzett segíteni a PARTYLITE céget, teljesíteni a kötelességét, hogy minél hamarabb megtegye a megfelő óvintézkedéseket és értesíthesse a megfelelő szerveket.

g) csakis olyan alkalmazottak adatait kezelje amelyeket a PARTYLITE cég előzetesen írásban jóvá hagyott, bebiztosítani, hogy a szerződést aláírók adatait olyan színvonalon kezeljék és biztosítsák amelyet a jelen szerződés a tanácsadóitól is megkövetel.

h) segíteni a PARTYLITE céget kötelessége teljesítésében és az adott időben köteles válaszolni azokra az információs kérelmekre amelyeket III pontban megfogalmazott. Ezen felül köteles legkésőbb 5 munkanapon belül informálni a PARTYLITE céget az érintett személyekkel kapcsolatban az EU 2016/679 törvényi rendelkezés alapján amelyek az ő hatáskörébe tartoznak, legyen az vásárló , házigazda vagy tanácsadó.

i) a bekövetkezett változások során a PARTYLITE cégnél kitörölni a személyes adatokat vagy az ő kérésükre újra átadni azokat vagy legkésőbb az érvényesség vesztés után vagy a szerződés befejeztével, minden másolatot megsemmisíteni.

j) semmilyen személyes adat áthelyezésére vagy kiadására gazdasági cselekedeten belül az EU területén kívülre nem történhet, kivétel ez alól a PARTYLITE cég előzetes írásos beleegyezése.

k) lehetővé tenni a PARTYLITE cég számára vagy más könyvvizsgáló cég számára amelyet a PARTYLITE cég alkalmaz vagy megbíz, hogy a személyes adatait felhasználják a könyvvizsgálat során.

l) segíteni a PARTYLITE cégnek az adatokra való tekintettel amelyek rendelkezésére állnak a kötelessége teljesítésében, tekintettel az EU 2016/679 32 és 36 bekezdésében foglaltak alapján a következőkre: (i) segíteni megítélni a magánéleti hatását a konzultációk során személyes adatok védelméről, (ii) informálni azonnal arról a helyzetről amikor tudomása szerint ezek az előírások megszegésre kerülnek, (iii) köteles átadni a szükséges információkat ahhoz, hogy ezek az előírt szabályok amik a személyes adatok védelmét illetik betarthatóak legyenek.

Az információ és feldolgozásról szóló adatok amelyek a személyes adato védelmét illetik a tanácsadókra vonatkoztatva a PARTYLITE cég a következő weboldalon hozzáférést biztosít: http:// www.partylite.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.html

Ezek a kiegészítések és ezt érintő változtatás életbe lép a kiadás dátumától, ezen változtatások és kiegészítések nem befolyásolják a már többi meglévő és aláírt szerződési pontot.

PARTYLITE s.r.o. – szervezési részleg – Dátum 25.05.2018